Blivande gårdsbutik?

Pesula Lantbruk

i Kukkola, Tornedalen

Övre Kukkola 237

953 91 Haparanda

070-325 03 77

pesulalantbruk@telia.com

 

En gammal utebastu 1930-talet som också tjänsgjort som bostad för militärer under andra världskriget också kallad Elmers hus.

Grundstenarna lyfts på plats

Lite justeringar med traktorkraft

Koll om väggen är rak

Vilhelm uppe i iskopan och målar

En mellanvägg "försvann"

Påfyllning med spån mellan väggarna

Krävs traktorkraft för att trycka ner stoplar

Altanen börjar växa fram

Här gäller precision

Även lite manuell justering krävs

Nya brädor spikades upp där det var ruttet

Före

Altanförberedelser

Stenpussel

Mjölk och kaffeverandan nästan klar

Huset lyfts på plats

Sedan dags att måla och eftersom det är ett väldigt gammalt bygge så suger den mycket färg

Farmor vakar över arbetet med gårdsbutiken

Efter

Väggarna tvättades med såpa och sen oljades in med linolja