Rybs

Pesula Lantbruk

I Kukkola, Tornedalen

Övre Kukkola 237, 953 91 Haparanda

mobil: 3250377 mail: pesulalantbruk@telia.com

Rybsblomman

Färdiga flaskor klara för leverans

Vi har 25 ha rybsodling...detta är en del av det

Många händer behövs i buteljeringen.

Här hjälper sönerna till

Mustaparta marknad i Nikkala i Haparanda hamn

Lantbruksmässa i Pello